KRONO

 
 
KRONO STOP FIRE
niezapalne płyty meblowe
 

W ostatnich latach Unia Europejska zaostrza i wprowadza nowe wymogi dotyczace stosowania materiałów w obiektach użyteczności publicznej, takich jak: szkoły, przedszkola, hale sportowe, centra handlowe czy szpitale.

Aby ocenić prawdopodobne zachowanie wyrobu w zetknięciu z ogniem, czyli jego potencjalną palność, należy sprawdzić jego Euroklasę, czyli klasyfikację ogniową w zakresie reakcji na ogień. Zawiera ona wszystkie ważne informacje o zachowaniu wyrobów pod wpływem ognia. Zgodnie z nią, każdy wyrób zostaje zaklasyfikowany do jednej z siedmiu podstawowych Euroklas ogniowych.

Najbezpieczniejsze wyroby znajdują się w Euroklasach A1, A2, B, w kolejnych są klasyfikowane wyroby wykazujące coraz gorsze właściwości ogniowe, aż do wyrobów
klasy F.
Oprócz klasy podstawowej na kompletną klasyfikację ogniową składają się jeszcze dodatkowe dwie klasy:
- w zakresie wydzielania dymu - Euroklasy od s1 do s3,
- w zakresie intensywności występowania płonących kropli - Euroklasy od d0 do d2.

Szwajcarska Grupa KRONO, aby spełnić najwyższe europejskie wymagania w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego, opracowała technologię produkcji niezapalnych płyt meblowych.

Płyty meblowe KRONO Stop Fire zostały przebadane w certyfikowanym instytucie w Niemczech i uzyskały klasyfikację ogniową materiału niezapalnego: B, s2, d0

Euroklasa
 
Charakterystyka zachowania się wyrobu w warunkach pożaru
A1
Niepalne
Całkowicie niepalne wyroby najwyższej klasy, nie powodują rozgorzenia ognia
A2
Niepalne
Niepalne wyroby najwyższej klasy, nie powodują rozgorzenia ognia
B
Niezapalne
Bardzo ograniczony udział w pożarze, wyroby nie powodują rozgorzenia ognia
C
Trudno zapalne
Ograniczony, lecz zauważalny udział w pożarze
D
Łatwo zapalne
Istotny udział w pożarze
E
Łatwo zapalne
Bardzo duży udział w pożarze - zagrożenie pożarowe
F
Łatwo zapalne
Produkty nie badane lub negatywne wyniki wszystkich badań ogniowych
 
Euroklasa
Określenie ilości i szybkości wytwarzania dymu
s1
Prawie bez dymu
s2
Średnia ilość i gęstość dymu
s3
Bardzo dużo gęstego dymu
 
Euroklasa
Intensywność wytwarzania płonących kropli i cząstek
d0
Brak płonących kropli
d1
Niewiele płonących kropli (podobne do iskier z płonącego drewna)
d2
Bardzo wiele kapiących kropel i cząstek
 
W ofercie dostępne są następujące płyty meblowe:

+KRONO RC SF-B (Płyta wiórowa P2 Stop Fire - niezapalna) -
gr. 18 mm
+KRONO MFC SF-B (Płyta wiórowa P2 laminowana Stop Fire - niezapalna) - gr. 18 mm
+KRONO MDF SF-B (Płyta MDF Stop Fire - niezapalna) -
gr. 16 i 19 mm
+KRONO MFMDF SF-B (Płyta MDF laminowana Stop Fire - niezapalna) - gr. 16 i 19 mmPARTNERZY

ul. Posag 7 Panien 10, 02-495 Warszawa, tel.: 22 478 26 91, email: ursus@mazi.pl     Mazi © 2009

Design infotex